ສິນຄ້າ

ຢາແກ້ປວດ,ຫຼຸດໄຂ້,ແກ້ອັກເສບ                    _                    ຢາຖ່າຍແມ່ພະຍາດ

ຢາຕ້ານເຊື້ອ                    _                    ຢາພື້ນເມືອງ

ຢາຫົວໃຈ - ເສັ້ນເລືອດ                    _                    ຢາປິ່ນປົວພະຍາດກະດູກ

ຢາປິ່ນປົ່ວພະຍາດທາງເດີນອາຫານ                    _                    ຢາທົດແທນຮໍໂມນ

ຢາຫຼຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດ                    _                    ຢາປິ່ນປົວປະສູດພະຍາດຍິງ

ຢາປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານ                    _                    ຢາບັນເທົາອາການຫວັດ,ໄອ

ຢາປິ່ນປົວພະຍາດຜິວໜັງ                    _                    ຢາຫ້າມອາການຮາກວິນວຽນ

ຢາປິ່ນປົ່ວ ຫູ,ຕາ,ດັງ,ຄໍ                    _                    ຢາບັນເທົາອາການຫອບຫືດ

ຢາຕ້ານອາການພູມແພ້                    _                    ເຄື່ອງສຳອາງ

ຢາຂັບປັດສະວະ                    _                    ວິຕາມິນ-ແລະ-ເກື່ອແຮ່

ວັກຊິນກັນພະຍາດ                    _                    ອາຫານເສີມ