ການສັນຍາລະຫ່ວາງ ໂຮງໝໍ103 ກັບ ບໍລິສັດ ວຽງທອງການຢາ

ລົງນາມໃນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະແນກພາລະບົດບາດຂອງກອງທັບແລະບໍລິສັດວຽງທອງຈໍາກັດກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງຈັກວິເຄາະແລະການຄຸ້ມຄອງໄອທີແລະຂາຍສານເຄມີໃຫ້ໂຮງຫມໍ 103. ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຂອງ 07 ມິຖຸນາ 2017

ຊາຜັກອີ່ຮູມເພື່ອສຸຂະພາບ

E-HOOM Viengthong ເປັນຢາສະຫມຸນໄພທໍາມະຊາດ, ເຮັດມາຈາກໃບຜັກອີ່ຮູມ 100%. ຊາຜັກອີ່ຮູມວຽງທອງ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໂພຊະນາການເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງທ່ານໂດຍການເພີ່ມພະລັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານຈິດໃຈຊ່ວຍຄວບຄຸມນໍ້າຕານໃນເລືອດແລະຮັກສາເລືອດຂັບໄລ່ສານຜິດ