VIENGTHONG PHARMA CO.,LTD
Viengthong Pharma Co.,LTD

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ


ໜ່ວຍງານບໍລິການລູກຄ້າ

ໂທລະສັບ : (85620) 59669961-2


ສຳນັກງານໃຫຍ່

ຕັ້ງຢູ່ : ບ້ານ ໜອງດ້ວງທົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທລະສັບ : (856 21) 240 350 , (856 21) 250 132 , (856 21) 214 547

ແຟັກ : (856 21) 240 543

ເມວ : vtpharco@viengthong-pharma.com

ເຟລ໌ບຸກ : www.faceboom\viengthong-pharma.com

ຕິດຕໍ່ ຝ່າຍການຕະຫລາດ

ຕິດຕໍ່ NGO, Laboratory equipment Research, Factory, Reagent and Medical Divide

ຕິດຕໍ່ ພະແນກອຸປະກອນ

ຕິດຕໍ່ ຮັບຜິດຊອບພະແນກຢາ ແລະ ທີມງານເຄື່ອນໄຫວພາກໃຕ້

ຕິດຕໍ່ ຮັບຜິດຊອບຕ່າງແຂວງ (ພາກເໜືອ)Follow the news


Website Visitor

79.8K

ບໍລິສັດ ວຽງທອງການຢາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

© Copyright 2021 - VIENGTHONG PHARMA IMPORT-EXPORT SOLE CO.,LTD